Nieuws

Kerstmoment op 27 december 2017

Op 27 december 2017 vanaf 11u15 verwelkomt het gregoriaans koor Paratum Cor o.l.v. Thierry Pauwels u in de Sint-Niklaaskerk in Gent.

Zij brengen sacrale dans (Mira Henrike Sievert) en gregoriaanse zang. Jan Moeyaert verzorgt het orgelspel.

Vrije ingang. Iedereen welkom!


Start nieuwe cursus gregoriaans


Op 25 november 2017 startte in de Oude Abdij Drongen (Drongenplein 27, 9031 Drongen (bij Gent)), een nieuwe cursus gregoriaans.

Zodoende leeft een traditie van ruim een kwart eeuw verder.

Iedereen kan aankloppen. In de voormiddag wordt ruim de tijd genomen om de belangstellenden te informeren over de cursus.

Docenten staan ter beschikking om met iedere nieuwkomer kennis te maken in een kort gesprek. Tijdens dat gesprek wordt de muzikale kennis even getoetst zodat de cursist een juiste keuze kan maken voor welk jaar hij zich inschrijft. Beginners die zeer weinig of geen praktische ervaring notenleer hebben wachten best op de start van het instapjaar dat zal aanvangen op 13 januari 2018. De basiscursus loopt over drie jaar. Ieder jaar bevat zes lesdagen, telkens op zaterdag.

Wie de volledige lessenreeks heeft gevolgd kan zelfstandig gregoriaans zingen en oefenen op basis van de neumen. Het aanbod kadert in het volwassenenonderwijs; dit betekent dat er wordt van uitgegaan dat de cursist zich engageert om actief de leerstof in te studeren.

Meer informatie vindt u op deze website.

Het instapjaar zal op zaterdag 13 januari 2018, om 9 uur, starten eveneens in de Oude Abdij Drongen.


Opfrissingslessen gregoriaans tijdens het cursusjaar 2017-2018


Om tegemoet te kunnen komen aan de wens van oud-cursisten om het geheugen op te frissen of het inzicht te verbeteren rond onderwerpen zoals semiologie, modaliteit, formules, psalmodie, neumenscheiding, …wordt vanaf de start van het cursusjaar 2017-2018 op zaterdag 25 november 2017 de mogelijkheid geboden om (opnieuw) bepaalde lessen bij te wonen door aan te sluiten bij de cursisten van het tweede en derde cursusjaar.

Deze mogelijkheid wordt u aangeboden voor € 20 per cursusdag, te betalen bij de aanvang van de les. Deelname aan de middaglunch dient, net zoals voor de overige cursisten, ook op de dag zelf bij de aanmelding geregeld te worden.

Oud-cursisten die op dit aanbod willen ingaan, kunnen het cursusschema opvragen bij het Centrum Gregoriaans.

Uiteraard blijft het aanbod om het derde jaar opnieuw te volgen behouden.

Inlichtingen en inschrijvingen (met opgave van uw naam en uw contactgegevens samen met de keuze van de cursus(dag): zie rubriek Cursus..

Zo’n bijscholing laat u toe om als het ware ondergedompeld te worden in de finesses van het Gregoriaans.

 

 


Meezingen met het koor Gaudeamus in Zingem

Cursisten gregoriaans die vrijblijvend willen praktiseren, zijn hartelijk welkom in het koor Gaudeamus te Zingem.

De repetities gaan door in de oude pastorij, Kwaadstraat 13 te 9750 Zingem.

Wie geïnteresseerd is om een repetitie bij te wonen: gelieve vooraf te verwittigen op e-mailadres wim.vandenmeersschaut@skynet.be.

Meer informatie kan u ook op de website vinden.


Gregoriaans en orthodoxe kerkmuziek

Op zondag 17 december om 15u in de Sint-Pieterskerk te Sint-Pieters-Leeuw.

U kan er kennismaken met kerstrepertoire uit twee erg verschillende tradities. De Schola Gregoriana Sainnensis brengt er (uiteraard) Gregoriaans, het vocaal ensemble Molitva voert Russisch-Orthodox repertoire uit. Molitva is voor de muziekliefhebbers al lang geen onbekende meer, de gregoriaanse schola is een nieuwkomer op het concertpodium. Beide ensembles staan onder leiding van Joachim Kelecom. Samen overlopen zij het kerstverhaal in repertoire van meer dan 1000 jaar oud tot recentere composities. Als slot van het concert kan ook het publiek meezingen in enkele bekende en minder bekende Vlaamse kerstliederen.

Na afloop bieden de zangers u graag een drankje aan om de kerstweek op een gepaste manier in te zetten.

Voor bijkomende vragen over het concert of toelichting over de uitvoerende ensembles kan u altijd terecht

- voor de Schola Sainnensis op www.gregoriaans-zennevallei.org of bij hugo.casaer@gmail.com

- voor Molitva op www.molitva.net of bij molitva@telenet.be

Locatie: Sint-Pieterskerk te Sint-Pieters-Leeuw
Info en reservatie: molitva@telenet.be
Telefoon: 02 532 51 80
Tickets: kassa: € 12, voorverkoop: € 10


Herdenkingsconcert Frans Mariman


Het Gregoriaans Koor van Leuven en de Schola Trunchiniensis brengen o.l.v. Peter Canniere een bloemlezing uit het gregoriaanse repertoire

Locatie: Kerk van het Jezuïetenhuis, Waversebaan 220, 3001 Heverlee

Datum: zondag 11 februari 2018 om 15 uur

Inkom € 10.

Kaarten kunt u reserveren via de website www.gregoriaanskoorleuven.weebly.com.

Voor zover beschikbaar kunt u kaarten kopen aan de ingang vanaf 14.30 uur


[Ontwerp: LennStudios]
Allerlei Organisatie Locatie Agenda Cursus Startpagina