Cursus Gregoriaans

Alles wat u wil weten in een notendop

Graag willen wij u in het kort laten kennis maken met ons project aan de hand van een aantal kernwoorden.

BASISCURSUS

De cursus is beperkt tot het aanleren van een degelijke basiskennis.
Wie de cursus heeft doorlopen met vrucht, kan een gregoriaans gezang interpreteren op basis van de neumen van Sankt Gallen.

NEUMEN

Neumen zijn zangtekens, die in de oudste handschriften staan boven de Latijnse tekst.
Deze tekens zijn ouder dan het kwadraatschrift op een notenbalk.
De neumen geven heel wat aanwijzingen voor nuances, die behoren tot de essentie van het tekst-zingen en die niet altijd terug te vinden zijn in het kwadraatschrift.

HOLISTISCHE BENADERING

Gregoriaans is onmiskenbaar religieuze muziek eigen aan de eredienst in de RKK.
Men kan deze muziek slechts beleven als men ook de liturgie en de taal kent waaruit zij is ontsproten.
Derhalve bevat de cursus ook lessen liturgie en kerk-latijn.

DOCENTEN

Franco Ackermans, docent aan de Sommer- en Winterkurse Gregorianik in Essen.
Peter Canniere, dirigent van het Gregoriaans Koor van Leuven en de Schola Trunchiniensis.
Marianne Kalsbeek, dirigente Schola Arboris Amsterdam.
Joachim Kelecom, dirigent van de Schola Sainnensis Sint-Pieters-Leeuw.
Joris Polfliet, Algemeen Secretaris van de Interdiocesane Commissie Liturgie.
Cyriel Tonnaer, dirigent van de Schola Sancti Christofori Roermond.
Luc Vermeulen, filoloog, bijbelwetenschapper.

INHOUD VAN DE CURSUS

Jaar één

Gregoriaans kwadraatschrift, twee sleutels.
Semiologie: de enkelvoudige neumen.
Modaliteit: psalmtonen indeling in vier modi.
Liturgie voedingsbodem van het gregoriaans.
Karakteristieken van het Latijnse woord, woordaccent, zinsbouw.
Geschiedenis van het gregoriaans.

Jaar twee

Semiologie: samengestelde neumen, met inbegrip van de stuwingsneumen oriscus en quilisma.
Modaliteit: psalmtonen indeling in acht modi.
Analyseren van een gezang naar structuur en functie van de liturgische context.

Jaar drie

Alle neumen van Sankt Gallen. Retorische functie van de neumen. Neumenscheiding. Formules.

In alle jaren wordt ruim tijd voorzien om te zingen.

INSTAPJAAR

Het instapjaar wordt aangeboden aan personen die helemaal geen kennis hebben van notenleer.
De toonintervallen (unisono, secunde, terts, kwart en kwint).
De namen van de noten, de dosleutel.
Initiatie liturgie en kerk-latijn.
Op de eerste lesdag heeft de kandidaat vrijblijvend een kort gesprek met een docent die advies geeft in verband met de keuze van het jaar om te starten.

ZANGDAGEN

Los van de cursus worden ieder jaar zangdagen georganiseerd op verschillende locaties. Iedere zang-dag is opgebouwd rond een thema. Zij worden geleid door een docent van het Centrum Gregoriaans of een gastdocent.
Aan de deelnemers wordt een financiƫle bijdrage gevraagd.
Hoewel iedereen met de nodige muzikale bagage welkom is op een zang-dag, richten wij ons in het bijzonder tot cursisten en oud-cursisten.

Kalender 2018-2019:

Datum Locatie Zangdag Zangnamiddag Instapjaar Jaar 1, 2 & 3
29/09/2018 Mechelen X
13/10/2018 Affligem X  
27/10/2018 Gent   X
24/11/2018 Drongen 1
15/12/2018 Drongen 2
12/01/2019 Drongen 1 3
26/01/2019 Drongen 2 4
23/02/2019 Drongen 3 5
23/03/2019 Brecht X    
30/03/2019 Drongen  

4

Slotdag

Laetare

6

Slotdag

Laetare

04/05/2019 Westmalle X    
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Startpagina Cursus Waar? Organisatie Allerlei